24-6-2005: ‘Alma Mahler: Bride of the Wind’

Het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest voerde samen met Anita van Soest, sopraan Heleen Meier en pianist Hans de Munnik een theaterstuk uit van Anna Enquist. Met muziek van Chopin, Gustav Mahler en ook van Alma Schindler-Mahler.
In een magistrale monoloog van Anita van Soest werd het verhaal verteld van Alma Schindler, de vrouw van de beroemde componist Gustav Mahler, over de beslissende momenten in haar leven. Zij was zelf pianiste en componiste. Een muzikale hoofdrol was met name weggelegd voor de muziek van Gustav Mahler. Zijn 6e symfonie stond centraal en uit tal van andere werken klonken fragmenten. De piano als Alma’s instrument kwam aan bod door muziek van Chopin.
Een prachtige mix van Literatuur, Theater en Muziek! Anna Enquist is er in geslaagd om de persoon van Alma levendig neer te zetten. Keuzes, liefde en verwachtingen maken zichtbaar hoe zij getwijfeld heeft. De muziek van Gustav krijgt een zo mogelijk nog diepere betekenis tegen de achtergrond van het gezinsleven van Gustav en Alma. Het publiek kreeg Alma op het netvlies, ingeleefd in de tijd waarin zij leefde.

Heleen

Heleen Meijer

Anita-van-Soest
Anita van Soest

Geef een antwoord