3 EN 4 MEI 2016: HERDENKINGSCONCERTEN

In de Barbarakerk in Nieuwegein was op beide avonden het inmiddels bekende herdenkingsconcert gehouden samen met het NAS-koor. Op 4 mei is stil gestaan bij de dodenherdenking en gezamenlijk het Wilhelmus gezongen. Het waren twee bijzonder mooie avonden en de kerk zat afgeladen vol. Gelet op de enthousiaste reacties via Facebook hebben vele bezoekers genoten van orkest, de koorzang, de solisten en de bijzondere fluit.

Voor het eerst is in de communicatie dit jaar ook nadrukkelijk verwezen naar de site en facebookpagina van het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein waarop meer informatie was te vinden over andere activiteiten rond de dodenherdenking in Jutphaas op 4 mei en activiteiten op 5 mei.

Geef een antwoord